Биография

Тодор Тодоров е роден през 1951 година В София. Завършва Национална Художествената Гимназия „Илия Петров“ и защитава магистратура В Националната художествена академия през 1977 година. Авторът е лауреат на редица международни награди. Той е реализирал над 50 голямо-форматни екстериорни скулптури в 19 държави на 5 континента. Практикувал е преподавателска дейност В СХУПИ, НБУ, НХА, УАСГ u Falmouth School of Art and Design, пътувал многократно като гост лектор по целия свят.

За отбелязване е фактът, че пре3 1993 година е поканен за член В Кралското Общество на Британските Скулптори, чест рядко срещана извън границите на Великобритания. Пре3 2010 г. основава фондация Аматерас, реализираща проекти В областта на културата. Неин авторски проект е Международният фестивал за хартиени изкуства. В последните 17 години авторът работи върху кинетичната скулптура, задвижвана от енергията на Вятъра.

Анотация

Интересували Ви бъдещето на скулптурата, настоящето, естетиката и развитието й? Тази книга ще Ви бъде от полза. Елементална скулптура е изведена теория, основана върху съществуваща, но не и изследвана тенденция за взаимоотношенията между скулптура и природа. Изследването разкрива контекста на местата, обитавани от скулптурата, и тяхното влияние върху нея. Теорията е представена в концептуален и практически аспект през погледа на действащ скулптор. Авторът съпоставя скулптурата с други изкуства и поставя акцента върху спецификите на съвременната скулптура, променила радикално това изкуство, от всичко съществуващо до началото на XX век. Налице е нова епоха в разбирането за скулптурата и нейната връзка с природата и архитектурата. Тази актуална позиция е подкрепена с ярки примери от световния творчески опит в еволюцията на тримерното изкуство през вековете. Приложеният богат илюстративен материал онагледява тезата. Поместеното в следващите страници отговаря на много въпроси и поставя на дневен ред нови. Темата е защитена като дисертационен труд в Националната художествена академия, по-късно издаден на английски език от Cambridge Scholars Publishing. Настоящото издание е обогатена версия на този труд, написана на достъпен език за широка публика.